〈 Happy ASEAN-Japan 50! 〉

日本ASEANHướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác
Thông điệp kỷ niệm

Tin nhắn chúc mừng đến 50th year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation