Hội thảo này sẽ giới thiệu Cơ chế tín dụng song phương (JCM) của Nhật Bản và công nghệ khử cacbon của các công ty Nhật Bản tới các công ty Việt Nam.Dự án này là một phần trong “Dự án thúc đẩy trung hòa carbon dựa trên Kế hoạch hành động về biến đổi khí hậu của Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Thủ Đức” của Thành phố Osaka và Thành phố Hồ Chí Minh, là một phần trong “Dự án Hợp tác liên tỉnh” của Bộ Môi trường để hiện thực hóa một xã hội khử cacbon." Mục đích là để xây dựng các dự án khử cacbon.

người tổ chức:Công ty TNHH Nippon Koei
Đồng tài trợ bởi:大阪 市
Địa điểm:Thành phố Hồ Chí Minh / Khách sạn Rex
Phương pháp giữ:mặt đối mặt
cách tham gia:Yêu cầu đăng ký trước (không bốc thăm), có thể tham gia cùng ngày
Phí vào cửa:無 料