Trong triển lãm ảnh này,ASEANChúng tôi sẽ giới thiệu tình hình hợp tác quốc tế được thực hiện bởi JICA và các công ty, chính quyền địa phương, trường đại học, tổ chức phi chính phủ, v.v. trong khu vực Chubu ở các quốc gia này.Xin hãy xem cách chúng tôi đang làm việc hướng tới hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Nam Á trong khi chia sẻ niềm vui và lo lắng với người dân địa phương và thúc đẩy tình hữu nghị.

người tổ chức:Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Trung tâm Chubu (JICA Chubu) Nagoya Global Plaza
Địa điểm:Thành phố Nagoya, tỉnh Aichi / JICA Chubu Nagoya Global Plaza
Phương pháp giữ:mặt đối mặt
cách tham gia:Không cần đăng ký trước, có thể tham gia cùng ngày
Phí vào cửa:無 料