Nhằm nâng cao hơn nữa giao lưu văn hóa
Biểu diễn Ikenobo Ikebana dành cho người Thái, người Nhật sống ở Thái và những người quan tâm đến văn hóa Nhật Bản
Chúng tôi sẽ giữ nó cho những người gửi nó.

 

Người tổ chức:Chi nhánh Ikenobo Ikebana Bangkok

Sự tài trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Thái Lan, Quỹ Nhật Bản, Bangkok

Giữ chỗ:Bangkok / Đại sứ quán Nhật Bản tại Hội trường đa năng Thái Lan

Cách tham gia: Yêu cầu đăng ký trước (không bốc thăm), không tham gia vào ngày

Phí vào cửa:無 料