Sự kiện này nhằm tôn vinh mối quan hệ hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa ASEAN và Nhật Bản và để khám phá những cơ hội mới cho sự tham gia kinh tế, văn hóa và chính trị.

Sự kiện này sẽ được tổ chức theo hình thức kết hợp vào ngày 22 tháng 2023 năm 50 tại Pullman Thamrin, Jakarta – đồng thời được phát sóng mô phỏng qua Youtube thông qua liên kết này: bit.ly/liveXNUMXthajfc. Chúng tôi hy vọng sẽ thấy bạn tham dự. *Để giữ chỗ, vui lòng đăng ký tại :* https://bit.ly/50thAJFC (_Số lượng chỗ có hạn_)

 

Người tổ chức: KADIN (Phòng Thương mại Indonesia)

Đồng tài trợ:Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO), ASEAN-BAC

Phương pháp giữ:hỗn hợp

Cách tham gia: Yêu cầu đăng ký trước, YouTube

Phí tham gia:tự do