Nagsara na ang mga aplikasyon para sa kampanyang ito.

 

Ang mga kinakailangan sa aplikasyon ay makukuha sa website ng ASEAN-Japan Center.

Mag-click dito para sa impormasyon sa Japanese

Mag-click dito para sa Ingles