Upang higit na mapabuti ang pagpapalitan ng kultura
Ikenobo Ikebana Demonstration para sa mga Thai, Japanese na nakatira sa Thailand at iba pang interesado sa Japanese culture
Ito ay gaganapin para sa mga nag-aambag.

 

Organizer:Sangay ng Ikenobo Ikebana Bangkok

Pag-sponsor:Embahada ng Japan sa Thailand, The Japan Foundation, Bangkok

Paghahawak ng lugar:Bangkok / Embahada ng Japan sa Thailand Multipurpose Hall

Paano makilahok: Kinakailangan ang pre-registration (walang lottery), walang partisipasyon sa araw

Bayad sa pagpasok:無 料