เพื่อพัฒนาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่อไป
การสาธิตอิเคโนะโบะ อิเคบานะ สำหรับคนไทย ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และผู้สนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่น
จะจัดขึ้นสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วม

 

ออแกไนเซอร์:อิเคโนโบะ อิเคบานะ สาขากรุงเทพฯ

สปอนเซอร์:สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

สถานที่โฮลดิ้ง:กรุงเทพฯ / สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

วิธีการเข้าร่วม: ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า (ไม่มีลอตเตอรี) ไม่เข้าร่วมในวันนั้น

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า:無料