ลิงงวง
เสือ

50th Year
of ASEAN-Japan
Friendship and Cooperation

ーญี่ปุ่นASEANครบรอบ 50 ปีแห่งมิตรภาพและความร่วมมือ ー

ญี่ปุ่นและASEAN(สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)ASEANเริ่มต้นด้วยการประชุมยางสังเคราะห์ ปี 2023 เป็นวันครบรอบ 50 ปีของการเริ่มการแลกเปลี่ยนญี่ปุ่นและASEANได้สร้างความสัมพันธ์ร่วมมือเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ การพัฒนา และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคเอเชียเรายังได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจญี่ปุ่นเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระดับภูมิภาคASEANอย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญสำหรับเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของทั้งภูมิภาคคือการกระชับการบูรณาการให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในฐานะหุ้นส่วนที่มีค่านิยมร่วมกัน เช่น หลักนิติธรรมและประชาธิปไตย"ASEANสนับสนุนความพยายามของพวกเขาอย่างเต็มที่วันASEANในปี 50 ครบรอบ 2023 ปีแห่งมิตรภาพและความร่วมมือASEANดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนในหลากหลายสาขา เช่น การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเยาวชนและการท่องเที่ยวศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่นจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความพยายามร่วมกันของภาครัฐและเอกชน

โลโก้อย่างเป็นทางการและวลีสำคัญ

โลโก้อย่างเป็นทางการและบทกลอน

-เครื่องหมายโลโก้และสโลแกน-

ปีที่ 50 ASEAN-มิตรภาพและความร่วมมือของญี่ปุ่น

ชินยะ ทานาเบะนาย

(ญี่ปุ่น)

ญี่ปุ่นและASEANเพื่อให้ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่สร้างขึ้นโดยASEANข้าว 10 มัดที่เป็นตัวแทนของประเทศสมาชิกถูกใช้เป็นริบบิ้นและพันรอบ Hinomaru ในรูปของแถบ Moebiusการออกแบบโลโก้ผสมผสานความปรารถนาที่จะเชื่อมต่อญี่ปุ่นและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยทะเล และเพลิดเพลินไปกับผลประโยชน์ของทะเลที่อุดมสมบูรณ์ในแต่ละประเทศ และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่เป็นมิตร

มิตรภาพสีทอง โอกาสทอง มิตรภาพที่ส่องประกาย โอกาสที่ส่องแสง

Marlon Villones Guerreroนาย

(ฟิลิปปินส์)

โดยญี่ปุ่นจะฉลองครบรอบ 2023 ปีในปี 50ASEANเขาอธิบายความสัมพันธ์นี้ว่าเป็น “มิตรภาพที่เปล่งประกาย โอกาสที่เปล่งประกาย” 50 ปีแห่งมิตรภาพอันยาวนาน ความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และความร่วมมือกับญี่ปุ่นASEANได้หล่อหลอมสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นท่ามกลางสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากโรคระบาด ญี่ปุ่น และASEANฉันหวังว่าฉันจะมีโอกาสเปล่งประกายอีกครั้งผ่านมิตรภาพที่เปล่งประกายของฉัน