ဂျပန်ASEANချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နှစ် ၅၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကို ကျွန်ုပ်တို့ အမြဲတမ်း ရှာဖွေနေပါသည်။

“ဂျပန်ASEANနှစ် ၅၀ ပြည့် ချစ်ကြည်ရေး နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အထိမ်းအမှတ် ပရောဂျက်အတွက် လျှောက်ထားပုံ အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက အောက်တွင် ကြည့်ပါ။

 

<“ဂျပန်ASEANချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး နှစ် ၅၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ပရောဂျက်အတွက် လျှောက်လွှာ>