Các ứng dụng cho chiến dịch này đã đóng cửa.

 

Yêu cầu ứng dụng có sẵn trên trang web của Trung tâm ASEAN-Nhật Bản.

Bấm vào đây để biết thông tin bằng tiếng Nhật

Bấm vào đây để xem tiếng Anh